::   Uvod
  |  Prijava
 Turjaška knjiga listin
Skrči

Turjaški (Auerspergi) so ena redkih plemiških rodbin v slovenskem prostoru s sistematično ohranjenim arhivom, ki sega v srednji vek. Arhivsko gradivo rodbine, ki je bila do konca 15. stoletja pretežno vpeta v okvir dežele Kranjske, se danes nahaja predvsem v dveh privatnih rodbinskih arhivih: v Turjaškem grofovskem fidejkomisnem arhivu (Gräflich Auersperg'sches Fideikommisarchiv), ki je bil do leta 1942 stoletja hranjen na gradu Turjak, danes pa se nahaja na koroškem gradu Reideben, in v Turjaškem knežjem arhivu (Fürstlich Auersperg'sches Archiv), ki je, prvotno nameščen v ljubljanski Turjaški palači, po preselitvi v zgornjeavstrijski grad Lösensteinleiten, pristal v Dunajskem Haus-, Hof-, und Staatsarchivu.

Edicija srednjeveških listin, ki predstavljajo najstarejši sklop obeh rodbinskih arhivov, je bila predmet dveh projektov, financiranih s stani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letih 2005–2009 ("Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora", nosilec ddr. Igor Grdina, in "Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin", nosilec dr. Dušan Kos). Rezultat teh projektov je tekstno-kritična edicija turjaških listin, katere prvi del, Turjaška knjiga listin I, Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218–1400), Thesaurus memoriae, Fontes 6, je izšel leta 2008, v pripravi pa je tudi že drugi del, ki bo pokrival obdobje 1401–1500.

Omenjena edicija je odslej — v prvi fazi poskusno, z vzorčno bazo podatkov — na voljo tudi v elektronski obliki.
 
Ta podatkovna baza je nastala v okviru projekta ARRS "Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin".