::   Listine
  |  Prijava
 Listine
Skrči
Back
ID: 100.151
Leto: 1365
Mesec: 4
Dan: 26
Datum: 1365 IV. 26.
Regest: Avstrijski vojvoda Rudolf (IV.) naroča grofu Ulriku (I.) Celjskemu, svojemu glavarju na Kranjskem, naj ne napoti ljubljanskega komturja in bistrskega priorja na turjaške posesti zaradi škode, ki so jo ti povzročili na vojnem pohodu v Furlanijo, in naj prepusti zadevo vojvodi, ki bo ob prihodu na Kranjsko zaslišal obe strani.
Izstavitelj: Avstrijski vojvoda Rudolf (IV.)
Prejemnik: Ulrik (I.) Celjski, deželni glavar na Kranjskem
Arhivsko nahajališče: GAFA, predal 22
Edicije: Preinfalk-Bizjak, TKL I/1, str. 213–214, št. 151.
Regesti: Komatar, Schloßarchiv, str. 40–41, št. 137.
Komentar: Datacija listine je nekoliko problematična. Komatar (l. c.) sporno mesto bere kot hoc quinto anno in to tolmači kot peto leto Rudolfove vladavine. V skladu s tem datira listino z 29. aprilom 1363. Takšna formulacija datuma bi bila ne le nenavadna, temveč tudi preohlapna in dvoumna. Ponujeno precej bolj logično rešitev branja: LX quinto anno in s tem 26. april 1365 potrjuje tudi dejstvo, da se Rudolf v listini intitulira mdr. tudi kot vojvoda Kranjske. Do spremembe v njegovi intitulaciji – pred tem se je nazival le kot “gospod Kranjske” – je prišlo med 12. aprilom in 8. majem 1364 (Huber, Rudolf IV., str. 110).
Besedilo: Wir Rudolff von gots gnaden herczog cze Ostereich, cze Steyer, cze Kernden vnd cze Krain, graf cze Tirol etc. geben vnserm lieben getrewn graf Vlrich von Cili, vnserm hauptman in Krain vnser gnad vnd allz gut. Wir emphelhen dir ernstlich vnd wellen, daz du die erbern vnd geistlich lewtt den conmentewr ze Laibach vnd den prior von Vrentz auf der Awrsperger guter nicht weisest von des schadens wegen, den si in an dem czog hin in gen Friawl solten getan haben vnd das also gesten lazzest vntz daz wir hin in komen. So wellen wir si dann selber darumb gen einander verhoren. Geben cze Wienn, an samztag nach Georii martiris LX quinto anno. dominus dux per Vlricum de Lichtenstein
Objava listine: TL1-151.pdf
Pečati: Avstrijski vojvoda Rudolf (IV.)

Changed at: 10.4.2009 13:13 Changed by: M. Bizjak
Created at: 6.4.2009 9:23 Created by: M. Bizjak