::   Listine
  |  Prijava
 Listine
Skrči
Datum Izstavitelj Prejemnik Objava listine
detail 1218 IX. 1. Oglejski patriarh Gregor Herbard (I.) Turjaški TL1-007.pdf
detail 1272 Friderik Falkenberški Herbard (I.) Turjaški TL1-014.pdf
detail 1272 Friderik Falkenberški Herbard (I.) Turjaški TL1-015.pdf
detail 1290 II. 18. Goriško-Tirolski grof Albert (II.) Majnclin (IV.) "Manjši" Turjaški TL1-018.pdf
detail 1305 IV. 23. Avstrijski vojvoda Rudolf (III.) Friderik (I.) Čreteški TL1-020.pdf
detail 1317 VI. 14. Goriško-Tirolski grof Henrik (II.) Hajnclin (Henrik, IV.) Turjaški TL1-026.pdf
detail 1318 II. 21. Kralj Friderik (III., Lepi) Volker (II.) Turjaški; Herbard (V.) Turjaški TL1-028.pdf
detail 1318 III. 3. Henrik Tirolsko-Goriški, češki in poljski kralj Volker (II.) Turjaški; Herbard (V.) Turjaški TL1-029.pdf
detail 1322 III. 17. Vošalk Ojstriški Jud Valhlajn TL1-036.pdf
detail 1325 XII. 17. Ortenburški grof Majnhard (I.) Volker (II.) Turjaški; Herbard (V.) Turjaški TL1-044.pdf
detail 1332 XII. 5. Henrik Tirolsko-Goriški, češki in poljski kralj Volker (II.) Turjaški; Herbard (V.) Turjaški TL1-050.pdf
detail 1332 XII. 5. Henrik Tirolsko-Goriški, češki in poljski kralj Volker (II.) Turjaški; Herbard (V.) Turjaški TL1-051.pdf
detail 1342 I. 10. Avstrijski vojvoda Albert (II.) Leopold (I.) Čreteški; Grajf (III.) Čreteški TL1-065.pdf
detail 1350 VIII. 27. Avstrijski vojvoda Albert (II.) N. Turjaški TL1-083.pdf
detail 1350 X. 20. Viljem (IV.) Svibenski, Herbard (V.) Turjaški Jud Fraduc; Jud Elija TL1-085.pdf
detail 1358 III. 4. Albert (I.) Melz Turjaški Volker (III.) Turjaški; Janez (I.) Turjaški TL1-113.pdf
detail 1360 IV. 4. Avstrijski nadvojvoda Rudolf IV. Volker (III.) Turjaški; Janez (I.) Turjaški TL1-125.pdf
detail 1363 V. 22. Avstrijski vojvoda Rudolf (IV.) Janezu (I.) Turjaški TL1-134.pdf
detail 1363 VIII. 22. Janez (I.) Turjaški Jud Moše; Jud Hačim TL1-141.pdf
detail 1365 IV. 26. Avstrijski vojvoda Rudolf (IV.) Ulrik (I.) Celjski, deželni glavar na Kranjskem TL1-151.pdf
detail 1370 X. 7. Konrad (IV.) Gall Volfart, župnik v Škocjanu pri Turjaku TL1-180.pdf
detail 1373 VI. 5. Hartnid (V.) Ptujski, štajerski deželni maršal Dipold (VI.) Kacenštajnski; Rudolf (III.) Kacenštajnski TL1-195.pdf
detail 1376 VIII. 8. Oglejski patriarh Markvard Hertel Čreteški TL1-204.pdf
detail c. 1378–1379 Friderik (II.) Čreteški TL1-217.pdf
detail 1385 VIII. 3. Elizabeta Čreteška; Hertel Čreteški; Martin Čreteški Viljem (I.) Turjaški TL1-239.pdf
detail 1389 I. 10. Konrad Rigelpach Jurij (I.) Turjaški; Viljem (I.) Turjaški TL1-248.pdf
detail 1397 IX. 18. Rutlib Kozjaški; Nikolaj II. Hmeljniški; Peter Čreteški Friderik (II.) Čreteški; Janez (I.) Šumberški TL1-263.pdf