::   Listine
  |  Prijava
 Listine
Skrči
Back
ID: 100.217
Leto: 1378–1379
Datum: c. 1378–1379
Regest: Friderik (II.) Čreteški potrjuje, da so imeli Turjaški v posesti proščenje pri sv. Kancijanu (Škocjan pri Turjaku) odkar pomni, sedaj pa se ga je polastil mladi grof Friderik (III.) Ortenburški.
Izstavitelj: Friderik (II.) Čreteški
Arhivsko nahajališče: GAFA, predal 22
Edicije: Komatar, Schloßarchiv, str. 187, št. 125.
Regesti: Preinfalk-Bizjak, TKL I/1, str. 288, št. 217.
Komentar: Komatar je listino brez podrobnejšega pojasnila datiral z “okoli 1359”. Glede na udeležene akterje in okoliščine jo je smiselneje umestiti v čas okoli let 1378 in 1379, ko so bili Turjaški dejansko v (edinem dokumentiranem) sporu z ortenburškim gro-fom Friderikom (prim. št. 216 in 218), ki bi bil le nekaj let po smrti svojega očeta Ota VI. (1374) upravičeno lahko označen kot “mladi grof”.
Besedilo: Ich Vrich von Reutenberch tun chunt, daz die Auersperger in gehabt habent den chirchtag ze sand Chonczian, als ver vnd ich gedenchen mag, daz sag ich pei mein trewen, dan nu hinczund der junge graf Vridreich von Ortenburch darin ingriffen hat. Mit vrchund dies priefs versigelt mit meins vetern Rudelfs von Reutenberch insigel, wand ich mein insigel pei mir nicht gehabt han.
Objava listine: TL1-217.pdf
Pečati: Rudolf Čreteški, fragment

Changed at: 10.4.2009 13:16 Changed by: M. Bizjak
Created at: 6.4.2009 9:59 Created by: M. Bizjak